Upozorenje zaposlenom na postojanje razloga za otkaz (u smislu člana 180. Zakona o radu)PRIMER UPOZORENJA ZAPOSLENOM 

NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ 

(u smislu člana 180. Zakona o radu)                                                          ___________________________________

                                                                     (ime i prezime zaposlenog)


                                                                                        _________________________

                                                                                          (mesto i adresa prebivališta)


Predmet: Upozorenje na postojanje razloga

                   za otkaz ugovora o radu1.         Saglasno članu 180. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 24/2005 i 61/2005), upozoravam Vas da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu iz člana 179. tačka  ____ovog zakona, i to1:


-         Utvrđeno je da ne ostvarujete rezultate rada, odnosno da nemate potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radite, na osnovu činjenica i dokaza datih u predlogu neposrednog rukovodioca br._____ od ______ godine.


-         Utvrđeno je da ste svojom krivicom učinili povredu radne obaveze__________________, predviđene članom ___  ___________________________, na osnovu činjenica i dokaza

                                                  (naziv opšteg akta)

       datih u predlogu neposrednog rukovodioca br.____ od ________ godine.


-         Utvrđeno je da ne poštujete radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca _____________ i da je vaše ponašanje takvo __________________________________ da ne možete da nastavite rad, na osnovu činjenica i dokaza datih u predlogu neposrednog rukovodioca br_____ od ________ godine.