Ugovor o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog sa kojim je radni odnos već zasnovan (a nema zaključenog ugovora o radu)PRIMER UGOVORA O UREĐIVANJU

PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI 

zaposlenog, sa kojim je radni odnos 

zasnovan (a nema zaključenog ugovora o radu) 


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 278. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje seUGOVOR O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA,

OBAVEZA I ODGOVORNOSTI11.        Zaposleni _________________________________________ (u daljem tekstu: zaposleni), 

                            (ime i prezime zaposlenog)

       zasnovao je radni odnos sa ____________________________(daljem tekstu: poslodavac),

                                   (naziv i sedište poslodavca)

       na osnovu Rešenja broj _________ od ________godine.


2.        Zaposleni ima ____ stepen stručne spreme i po zanimanju je _______________________.


3. Zaposleni obavlja poslove __________________________________________________ 

                                                          (vrsta i opis poslova)

       _______________________________________________________________________.


4.         Zaposleni obavlja poslove u __________________________________________.

                          (mesto rada: u sedištu poslodavca, van sedišta poslodavca)