Ugovor o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti


4.18 - Primer obrasca ugovora o raskidu ugovora o prodaji nepokretnostiUgovor o raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti


Stranke su zaključile ugovor o prodaji nepokretnosti, koji je overen kod opštinskog suda u _______________ broj ____ Ov. ________ 1996. godine. U vezi sa tim ugovorom stranke su se novim ugovorom sporazumele o sledećem:


Član 1.


Prodavac i kupac saglasno izjavljuju da raskidaju ugovor o prodaji nepokretnosti zaključen dana _____ 1996. godine u ___________, overen kod opštinskog suda u _______________, Ov. _______ godine, te da isti ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.


Član 2.


Taksu za overu ovog raskida ugovora i druge troškove u vezi sa njim snosi kupac.


Član 3.


Stranke su ovaj ugovor o raskidu navedenog ugovora pročitale, te ga u znak prihvatanja raskida ranije zaključenog ugovora, ovaj ugovor priznaju i potpisuju kao svoj ugovor.
                  ZA PRODAVCA                                     ZA KUPCA


         _____________________________               _____________________________