Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavcaUGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA

VAN PROSTORIJA POSLODAVCA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 30. i 42. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), zaključuje se 


UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA

VAN PROSTORIJA POSLODAVCA1.        _________________________________________________(u daljem tekstu: poslodavac), 

                               (naziv i sedište poslodavca)

       zasniva radni odnos sa ________________________________________ (u daljem tekstu: 

                                    (ime i prezime zaposlenog, stručna sprema i zanimanje)

       zaposleni), sa prebivalištem (boravištem) u __________________________________, za 

                                                                                    (mesto, ulica i broj)

       obavljanje poslova ________________________________________________________.                                                            

                                                     (vrsta i opis poslova i način organizovanja rada)


2.        Zaposleni će poslove iz tačke 1. ovog ugovora, obavljati van prostorija poslodavca, u 

       __________________________________________________.

                          (mesto rada  -  prostorije)


       Zaposleni će poslove obavljati sam ili sa članovima uže porodice, u ime i za račun poslodavca.


       Članovima uže porodice, u smislu stava 2. ove tačke, smatraju se bračni drug, kao i deca, roditelji, braća i sestre zaposlenog ili njegovog bračnog druga.