Ugovor o kupoprodaji stana, varijanta IV


4.8 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji stana (varijanta IV)Ugovor o kupoprodaji stana 


UGOVORNE STRANE:

PRODAVAC: Građevinsko preduzeće "Zlatibor" iz Užica, Kneza Lazara br. 2, koga zastupa direktor _____________________.

KUPAC: Država SRJ za Saveznu upravu carine Beograd - Carinarnica Subotica, koju zastupa zamenik sekretara Saveznog sekretarijata za finansije ____________________.


Član 1.


Kupoprodaja stana


OBAVEZA PRODAVCA:


Član 2.


Prodavac kao proizvođač stanova za tržište, prodaje kupcu, a ovaj kupuje u zgradi "B-1" u Baru, sledeći stan:


Jednosoban stan br. 25 pod oznakom "C" na VII spratu, sa ukupnom neto površinom od 44,28 m2.


Član 3.


Neto površina stana u smislu ovog ugovora, izračunava se množenjem površine, izračunatih na opisan način po JUS-u C2 100 strana 3, sa sledećim koeficijentima: Zatvorene površine prostorija i niša 1,0 - lođije 0,75 - pokrivene terase 0,50 i balkoni, otvorene terase, ravni prohodni krovovi i tremovi 0,25.


Mere uzete iz glavnog projekta i to zidarske (od zida do zida) i kao takve su merodavne za obračun.


Član 4.


Prodavac je dužan prodati stan izgraditi u svemu prema projektu urađenom od strane Zavoda za izgradnju Bara, sem unutrašnje obrade i opreme koju će prodavac izvesti u svemu prema opisu obrade stanova koji se prilaže uz ovaj ugovor i njegov je sastavni deo.


Kupac je pre potpisivanja ugovora detaljno upoznat sa projektom i opisima obrade stanova.


Član 5.