Ugovor o kupoprodaji stana između preduzeća i radnika u ratama na 20 godina


4.9 - Primer ugovora o kupoprodaji stana između preduzeća i radnika u ratama za 20 godinaUgovor o kupovini i prodaji STANA


Zaključen između:


1. (Preduzeća) ________________ (u daljem tekstu ______________), koga zastupa direktor M.N. s jedne strane i

2. M.O., radnika preduzeća ______________, kao kupca, sa stanom ______________, s druge strane.


Ugovorne strane saglasne su u sledećem:


Član 1.


Preduzeće prodaje, a M.O. sa radnim odnosom u preduzeću _______________ kupuje stan br. ____ na ____ spratu u ulici ___________________ br. _____ u Beogradu.


Član 2.


Stan iz člana 1. ovog ugovora ima površinu od 65 m2, i sastoji se iz sledećih prostorija: jedne spavaće sobe (3x4m), jedne dnevne sobe (4x5m), jedne kuhinje (2x4m), jednog kupatila (1,50x2m), predsoblja (1,20x3,60m) i jednog podruma (2x3m).


Član 3.


Stan iz člana 2. ovog ugovora preduzeće __________________ prodaje M.O. radniku preduzeća za cenu od _________ (koja se cena sastoji od cene stana evidentirane u knjigovodstvu preduzeća sa 2% kamate, računajući isplatu ovog stana u ratama u roku od 20 godina).


Član 4.


Kupoprodajni iznos stana iz člana 3. ovog ugovora M.O. je dužan da uplaćuje preduzeću u jednakim mesečnim ratama od _________ din. u roku od 20 godina.


Član 5.


M.O. se obavezuje da otplatu po članu 4. ovog ugovora otpočne prvog dana narednog meseca od potpisivanja ovog ugovora od strane ugovarača.


Član 6.


M.O. je saglasan da otplatu anuiteta za stan iz ovog ugovora vrši svakog meseca po platnom spisku u iznosu od ___________ din.