Ugovor o izmeni i dopuni ugovora o izgradnji


5.14 - Primer ugovora o izmeni i dopuni ugovora o izgradnjiUGOVOR O IZMENI I DOPUNI UGOVORA O IZGRADNJI


ZAKLJUČEN IZMEĐU:

1. Stambene zadruge "Prostor" sa P.O. iz Beograda, ul. Generala Ždanova br. 4, koju zastupa zamenik direktora Zadruge _________ (u daljem tekstu: Zadruga)

i

2. Člana Zadruge _____________


PREDMET UGOVORA:

Utvrđivanje predkonačne vrednosti stana koji se gradi za člana Zadruge.


Član 1.


Zadruga i član Zadruge, saglasno menjaju odredbe ugovora o izgradnji stana br. _____ od _______ godine, sa njegovim kasnijim izmenama i dopunama kojima se utvrđuje vrednost stana koji se gradi za člana Zadruge.

Predkonačna vrednost stana koji se gradi za člana Zadruge na lokaciji Golsvort. 27, u objektu G-27, lamela G-27, na spratu III, označen brojem 12, po strukturi dvosoban, u površini od 64,21 m2, utvrđuje se na iznos od ___________ din./m2, što za ukupnu površinu stana iznosi ___________ dinara.


Kako je član Zadruge do zaključenja ovog ugovora udružio u Zadrugu iznos od ukupno __________ dinara, to će po osnovu utvrđivanja predkonačne vrednosti stana u smislu prethodnog stava udružiti u Zadrugu razliku do ukupne predkonačne vrednosti koja iznosi __________ dinara.


Član 2.


Utvrđenu razliku iz člana 1. stav 3. ovog ugovora, član Zadruge će udružiti u Zadrugu u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora i to na žiro račun br. _____ koji se vodi kod banke u Beogradu.


Član 3.