Ugovor o izgradnji stana preko stambene zadruge, varijanta II


5.12 - Primer ugovora o izgradnji stana preko stambene zadruge (varijanta II)
Stambena zadruga "Prostor" sa P.O. iz Beograda, ulica Generala Ždanova broj 4 (u da-ljem tekstu: Zadruga) 

i

Član Zadruge _____________ ulica _________ br. __________ (u daljem tekstu: član Zadruge) zaključili su u Beogradu __________godine.UGOVOR O IZGRADNJI STANA


Član 1.


Ovim ugovorom se utvrđuju prava i obaveze Zadruge i člana Zadruge u vezi sa izgradnjom stana u svojini člana Zadruge.


Član 2.


Zadruga se obavezuje da u svojstvu organizatora gradnje investitora i udružioca sredstava, u ime i za račun člana Zadruge izgradi jedan _____ stan u Beogradu, ugao Golsvortijeve i Hadži Đerine, lameli ____, na spratu ____ broj ____, u površini od oko ____m2, koji se sastoji od ____ sobe, 1 kuhinje, 1 kupatila sa WC-om, 1 posebnim WC-om, 1 predsoblja, 1 ulaza, 1 lođe, balkonom, 1 ostave i drugih nuz prostorija.


Član Zadruge ima pravo korišćenja zajedničkih prostorija u zgradi.


Stan će biti izgrađen na građevinskom zemljištu koje obuhvata katastarske parcele br. _____ upisane u KO Beograd.


Raspored prostorija u stanu, obrada i oprema stana odgovaraće u svemu odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, na osnovu koje je izdato rešenje o odobrenju za građenje.


Član 3.


Pod izgradnjom stana, u smislu člana 2. stav 1. ovog ugovora, podrazumeva se pribav-ljanje i uređenje građevinskog zemljišta, raseljavanje, rušenje i čišćenje terena, obezbeđenje komunalija, izrada tehničke dokumentacije (idejnog i glavnog projekta), izbor izvođača radova (zaključenje ugovora o građenju), nadzor nad izvođenjem radova, tehnički prijem radova i predaja stana članu Zadruge.


Član 4.


Zadruga će člana Zadruge obaveštavati o početku i toku izgradnje stana, o poskupljenu izgradnje stana, o završetku izgradnje stana, o tehničkom prijemu stana, o primopredaji stana i o drugim bitnim činjenicama u vezi sa izgradnjom stana.


Član 5.