Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na raduNa osnovu člana 14. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), člana ____ Statuta privrednog društva 

__________________________ (naziv i sedište poslodavca), 


____________________________ (nadležni organ - direktor, upravni odbor, skupština),


na sednici održanoj __________________ 200 _ godine, doneo je 


 


 

 PRAVILNIK


 O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADUI DEO


OPŠTE ODREDBE
 UVODNE ODREDBEČlan 1.


Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom, uređuje se sprovođenje i  unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, u privrednom društvu 

___________________________________ (naziv, sedište i delatnost poslodavca)

(u daljem tekstu: poslodavac), u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.Član 2.


Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih, nadležnosti i mere čijom se primenom, odnosno sprovođenjem osigurava bezbednost i zdravlje na radu - ostvaruju se u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, objavljenom u "Sl. glasniku RS", br. 101/2005 (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donetim na osnovu Zakona.