Plan sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okoliniNa osnovu člana 6. Odluke o pokretanju postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, br. ______, od ___________ (u daljem tekstu: Odluka)


sastavljen je dana ______________ 200 _ godine, i odobren od poslodavca ovaj

PLAN

SPROVOĐENJA POSTUPKA PROCENE RIZIKAI   UVODNI DEO


Član 1.


Ovaj plan je sastavljen shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005), Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 84/2006 – u daljem tekst: Pravilnik) i drugim propisima, od strane Stručnog lica određenog članom 5. Odluke.Član 2.


Ovaj plan je urađen u skladu sa svrhom i ciljem utvrđenim u čl. 1. do 4. Odluke.Član 3.


Prilikom sastavljanja ovog plana, ispoštovan je (metodološki) nalog iz člana 6. Odluke.Član 4.


Ovaj plan sprovođenja postupka procene rizika - jeste sastavni deo dokumentacije o proceni rizika.