Odluke o preraspodeli radnog vremenaPRIMER ODLUKE  O PRERASPODELI 

RADNOG VREMENA


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 57. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), i člana ______ _________________________________, donosim

                     (naziv opšteg akta poslodavca)


ODLUKU

o preraspodeli radnog vremenaPriroda delatnosti, posebno u novonastalim okolnostima (kratki rokovi za izvršenje posla),  zahteva bolje iskorišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena, a shodno tome i novu organizaciju rada. 


U tom cilju vrši se preraspodela radnog vremena, poštujući principe da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine, u proseku ne bude duže od punog radnog vremena i da radno vreme ne traje duže od 60 časova nedeljno.


Obezbeđujući prava iz čl. 57. do 61. Zakona o radu, preraspodela se vrši na sledeći način.


Zaposleni kod poslodavca, u toku radne nedelje, rade ___________ radnih dana.


Radno vreme u toku radnog dana iznosi _______časova i počinje u ______, a završava se u _______, časova.


Zaposleni koji rade puno radno vreme, u toku radnog dana, imaju pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od _______, počev od ______ časova.


Zaposleni koji rad obavljaju u smenama,  početak rada za drugu smenu počinje  u ___ časova i završava se u ____ časova, a treća smena počinje u ____ i završava se u _______ časova.


U drugoj i trećoj smeni pravo korišćenja dnevnog odmora od _______ minuta, za drugu smenu počinje u ______ časova, a za treću u ____ časova.