Obrazac 3. - IZVEŠTAJ O OBOLJENJU U VEZI SA RADOM


Obrazac 3IZVEŠTAJ O OBOLJENJU U VEZI SA RADOM


I. PODACI O POSLODAVCU


1.

Obveznik podnošenja prijave o oboljenju u vezi sa radom (poslodavac)

Pun naziv poslodavca (poslovno ime, odnosno lično ime ili drugi naziv pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

2.


Sedište i adresa poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

3.