Izjava o odbijanju od zarade na ime sindikalne članarineIZJAVA ZAPOSLENOG 

DA MU SE ODBIJA OD ZARADE

ODREĐENI IZNOS NA IME ČLANARINE 
DIREKTORU _______________________________________

                                    (naziv i sedište poslodavca)


                                                                                                                                 ___________________


PREDMET:        Izjava o odbijanju od zarade određenog iznosa na ime sindikalne članarineDana _______ godine, postao sam član sindikata ___________________________________

                                                                                       (na­ziv sin­di­ka­ta)

upisanog u registar sindikata pod br. ___________ od _____________ godine.


Molim da mi se, počev od prve naredne zarade (za mesec _________ 20____ godine) svakog meseca odbija iznos od _____________ (navesti nominalni iznos ili procenat), na ime članarine. 


Iznos iz stava 2. uplatiti na račun ___________________________________________.